Magyar Nemzeti Bajnokság 2023 – módosítások –

Közlemény

A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége 2023.03.07-én tartott ülésén a Magyar Nemzeti Bajnokság 2023. évi kiírásában az alábbi módosításokról döntött:

A Versenyszervezők által benyújtott régió-megállapodások alapján az Elnökség 3 tárgyban módosítja, illetve kiegészíti a 2023.01.27-i ülésén a II./2023.01.27. számú határozatában elfogadott 2023. évi NB. kiírást.

  1. Az előzetesen tervezett 5 régió helyett a versenyszervezők megállapodásai alapján 7 régió kerül kialakításra a hosszútávú versenyeken, illetve a Szuper Kupa Bajnokságban. Az alapvető minimum létszámok változatlanok maradnak. (2 versenyszervező, 100 résztvevő tenyésztő, 1500 galamb.) A változtatás miatt az érintett díjazások átdolgozásra kerülnek. A kialakult régiókat, a bennük résztvevő szervezeteket és a versenyek időpontját, valamint a feleresztési helyeket az alábbi táblázat tartalmazza.
  1. A nemzeti MARATON versenyben (Rostock), a Magyar Nemzeti Maraton Bajnokságokban (csapat és ász galamb) az alsó távhatárt az eredetei kiírástól eltérően 750 km-ben határozta meg az Elnökség és elrendelte minden érintett kiírás átdolgozását ennek megfelelően.
  2. Döntött továbbá az Elnökség arról, hogy a Rostock-ból 2023.07.22-én megrendezendő Nemzeti Maraton versenyen, alanyi jogon minden olyan tagunk, aki 2023. évre versenyengedélyt váltott és szabályosan alap-nevezte galambjait, 1 db. galambbal, költség megfizetése nélkül részt vehet. Aki több galambot küld, annak is 1 galamb ingyenes! A szállítás központi szervezésű. A részvétel feltétele, hogy a küldeni szándékozó tenyésztők saját versenyszervezőjüknél (kerület) legkésőbb 2023.07.10-ig bejelentsék az általuk küldendő darabszámot. Ennek hiányában a versenyen nem tudnak részt venni!

 Az Elnökség elrendelte a fenti módosítások azonnali közzétételét.

A módosításokat be kell illeszteni az eredeti kiírásba, majd azt teljes terjedelmében közzé kell tenni 15 napon belül a Sportszövetség honlapján.

Budapest, 2023.03.09.

Magyar Postagalamb Sportszövetség
Elnökség

MPS Elnökségi Ülés 2023. január 27. jegyzőkönyv kivonat

Magyar Postagalamb Sportszövetség
1076 Budapest, Verseny u.14.
Jegyzőkönyv kivonat
elnökségi ülésről
2023.január 27. 10 óra
Öreg Tanyacsárda
H-6050 Lajosmizse, Bene 625.
GPS koordináták: N 47° 0´ 22″ E 19° 35´ 5″

I./2023.01.27 sz Határozat
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, az OVB által előterjesztett OSVSZ módosítását elfogadta, határozatában elrendelte az egysége szerkezetű OSVSZ közzétételét MPS honlapján. Szavazás: egyhangú /10 igen/ 

II./2023.01.27 sz. Határozat
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, az OVB által előterjesztett Nemzeti Ász galambok kategóriái, Szuper Kupa változások, 5 régió,4 út(a 3 legjobb számít be, de egy útnak a legrövidebb dúctavú tenyésztőnek is el kell érje 600 km-t); 2 versenyszervező, min.: 1500 galamb, 10/3-as dúctávos koeff. számítással(csak a saját régió eredményét viheti); régiónként egyéni 1-10-ig pénzdíj (1-5-ig serleg). A Magyar Postagalamb Sportszövetség „Nemzeti Maraton” versenyt hirdet, 2023. 07. 22.-én Rostockból történő felengedéssel.    753 km-1068 km ; 6 régió; versenyszervező: Maraton + Pannon Maraton Klub együtt ; Csapatbajnokság 6/3 befutóval; Az eredményt a saját zónájából viszi az országosra ( 100 pontból számolva); Zónánkénti 1-2-3 egyéni + csapatdíj; Rostock összetett csapatbajnokság(zónából hozott ponteredménnyel); 1000,-Ft/ galamb nevezés mellett. Szavazás: egyhangú /10 igen/

III.-1./2023.01.27 sz. Határozat
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, alapszabályban rögzített hatáskörében eljárva, az előterjesztésben megjelölt átigazoló szervezetek átigazolását jóváhagyta. Szavazás: egyhangú /10 igen/ 

III.-2./2023.01.27 sz. Határozat
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, alapszabályban rögzített hatáskörében eljárva, az előterjesztésben megjelölt új tagfelvételi kérelmek esetében, a Kunsági Postagalambsport Egyesületet, azzal a felfüggesztő feltétellel veszi föl a Sportszövetség tagjai sorába, amennyiben a bejegyző törvényszék a benyújtott alapszabály módosításokat a nyilvántartásában átvezette és a végzése jogerőre emelkedik.
A Sampion Szabadidős Egyesület tagfelvételi kérelemét az elnökség elutasítja, mert az egyesület tevékenysége nem felel meg a Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabályában rögzítetteknek. Szavazás: egyhangú /10 igen/

III.-3./2023.01.27 sz. Határozat A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége a T-14 Egyesület alapszabály módosítását követő versenyszervezői feltételeknek való megfelelés megvizsgálását, a következő elnökségi ülésre napolja, azzal, ha az egyesület nem rendezi alapszabályát 2023. február 24-ig, az ügyet leveszi napirendről. Szavazás: egyhangú /10 igen/

IV./2023.01.27 sz. Határozat  A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, alapszabályban rögzített hatáskörében eljárva, a határozat mellékletét képező táblázatban felsorolt sporttársaknak a Postagalambsportért kitüntetés fokozatát adományozza, áldozatkész munkájuk elismeréséül. Szavazás: egyhangú /10 igen/

V./2023.01.27 sz. Határozat A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, Tóth István OBB elnökének a 66. Országos Kiállításról szóló beszámolóját elfogadta, egyben köszönetet mond, minden közreműködőnek segítő, áldozat kész munkájukért.
Szavazás: egyhangú /10 igen/

VI./2023.01.27 sz. Határozat  A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, Tóth István OBB elnökének, a Brassóban megrendezésre kerülő Közép-Európai Kiállítás előkészületéről szóló beszámolóját elfogadta. Szavazás: egyhangú /10 igen/

VII./2023.01.27 sz. Határozat  A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége, az évi rendes küldöttgyűlés időpontjának, valamint a küldöttgyűlés napirendi pontjainak pontos meghatározása érdekében 2023. március 07-ére elnökségi ülést hív össze. Szavazás: egyhangú /10 igen/

8: Egyebek
Mészáros János:
– Az olimpiai oklevelek + érmek kiadása (Versenyszervezők adják át saját rendezvényükön-  Elnökségi döntés igen)
– Az át nem vett díjak kérdése:
– Az adott évben adjuk ki a családi napon – A régiekért személyesen kell bejönni s székházba  (Elnökségi döntés igen)
– „Egyesületi verseny összesítő és nyilvántartó lap” legyártása önindigós 4 példányos kivitelben  (Elnökségi döntés igen) Főtitkár feladatkörébe utalva.
– Holtidő kérdése (eredményszámoló program üzemeltetőjével történő egyeztetés után döntés később)

Lajosmizse, 2023.január 27.

Magyar Postagalamb Sportszövetség
elnöksége

Jegyzőkönyvvezető: Papdi Imre

hitelesítő 1.                                                  hitelesítő 2.
Garaczi János                                              Bodonyi Ferenc

Bíráló képzések folytatódnak

Tisztelt Sporttársak!

Folytatódnak a bíráló képzések kezdők és haladók részére egyaránt.

Helyszín: Lajosmizse
Új Tanya Csárda, 6055, Felsőlajos, Közös 150.
GPS: 47° 03′ 10,58”, 19° 30′ 25,81″
Időpont: 2023. február 25-e szombat 900-1500-ig.

Részvételi szándékát jelezze 2023. február 20-ig az OBB elnök telefonjára.
Tóth István +36-70-633-9642

Tisztelettel:
Tóth István                                                                                                                                           OBB elnök